O nás

Slovo descendent pochází z latiny a označuje osobu, která je potomkem svých rodičů. Tímto názvem chceme vyjádřit, že činnost společnosti přímo navazuje na více než desetiletou práci daňového poradce (ev. č. 03040) Mgr. Václava Gazdy a jeho spolupracovníků v oboru daňového poradenství a vedení účetnictví.

Tak, jako v astrologii je descendent bod na západním horizontu a je protilehlým bodem ascendentu, chce být naše společnost službami svým klientům bezpečným protipólem oproti bodu, který je obrazně tvořen starostmi spojenými s vedením účetnictví, daňové evidence, daňového poradenství či starostmi vyplývajícími z jednání a zařizování různých záležitostí na úřadech různého typu. Přáním společnosti je vytvořit filtr mezi klientem a úřady, jejichž činnost je často poznamenána neochotou a necitlivým dominantním přístupem.

Svými službami nabízíme klientům všechny tyto starosti přenést do rukou fundovaného týmu, a tím si vytvořit prostor a čas pro vlastní podnikatelskou činnost. V konečném důsledku tak i jim ušetřit finanční prostředky.

Cílem je vytvořit mezi klientem a společností vztah založený na naprosté důvěře, který vychází z individuálního přístupu ke klientovi a jeho potřebám.

Společnost Descendent s.r.o. je podle §3 odst. 6 zákona č. 523/1992 Sb. evidována v seznamu právnických osob Komory daňových poradců České republiky.

Činnost společnosti Descendent s.r.o. je pojištěna v souladu se zákonem č. 523/1992 Sb.