Služby

Descendent s.r.o. poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Poskytované služby:

Oblast účetnictví

 • Vedení účetnictví
 • Vedení daňové evidence
 • Zpracování mezd a mzdových podkladů

Oblast daní

 • daňová optimalizace a plánování
 • komplexní poradenství v oblasti českých daní
 • sjednání výše daně s místně příslušným správcem daně
 • zpracování daňového a účetního odpisového plánu
 • Vyhotovení daňových přiznání:
  • daň z příjmů právnických osob
  • daň z příjmů fyzických osob
  • přiznání DPH
  • silniční daň
  • daň z nemovitostí
  • daň z převodu nemovitostí
  • souhrnné hlášení
  • vyúčtování daně z příjmů fyzických osob
  • přiznání k dani darovací

Zpracování daní prostřednictvím naší společnosti umožňuje podání přiznání daně pro fyzické i právnické osoby na základě udělené plné moci až k 30. 6. každého roku.

Právní poradenství

Právní poradenství v oblasti daní a spojené problematiky poskytuje naše společnost přímo Mgr. Václavem Gazdou a to zejména při řešení:

 • problematiky spojené s daňovým řízením (v případech daňových kontrol, vytýkacích řízení, odvolání, žalob a dalších řádných a mimořádných opravných prostředků)
 • zakládání společností, jejich přeměnách či likvidaci

Daňové poradenství velmi úzce souvisí s širší právní problematikou (pracovní právo, obchodní právo apod.). Proto naše společnost při zastupování našich klientů úzce spolupracuje s advokátní kanceláří HLADÍK & TAUBER v.o.s.

Společnost Descendent s.r.o. zajišťuje zastupování svých klientů v jednání s úřady v činnostech výše uvedených a s nimi souvisejících aspektech.